Güneş ve Güneş Enerji Santralleri

Güneş enerjisinden elektrik elde etme süreci, paneller kullanılarak güneş enerjisinin toplanmasıyla başlar. Kullanılan paneller ve teknoloji ne kadar ileri seviyedeyse, kurulan sistem de o derece verimli, ekonomik, güvenilir ve dayanıklı olacaktır. Eymen BGB Enerji tedarikçileri ve mühendislik altyapısı sayesinde, fotovoltaik (PV) panellerin kullanımıyla güneş enerjisinden yüksek verimliliğe sahip ve ekonomik maliyetli elektrik enerjisi üretilir.

Güneş Enerji Sistemi İle İçme Suyu Temini

Temiz içme suyuna ulaşım olanakları, tüm canlılar açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle Eymen BGB Enerji, temiz ve güvenli içme suyu temini için büyük önem taşıyan yeraltı sularının yüzeye çıkartılarak kullanıma sunulması doğrultusunda özel projeler geliştirmektedir. Eymen BGB Enerji şehirlerden ve elektrik nakil hatlarından çok uzaklardaki yerleşim alanlarında projeler geliştirerek, temiz içme suyu temininde güneş enerjisinden faydalanılması sağlanmaktadır. Böylece konvansiyonel sistemlere göre çok daha ekonomik, güvenilir ve hepsinden önemlisi sürdürülebilir bir çözüme ulaşılmaktadır.

Güneş Enerji Sistemi İle Tarımsal sulama

Günümüzde artan elektrik ve enerji maliyetleri, özellikle tarım sektörüyle ilgilenen kesimin en önemli sorunu haline gelmiştir. Çiftçilerimiz yalnızca sulama için oldukça yüksek boyutlarda elektrik faturası ödemek zorunda kalmaktadır. Oysa ki yenilenebilir enerji kaynakları çiftçilerimize doğal ve ekonomik çözümler sunmaktadır. Bu çözümlerden en önemlisi tarımsal sulamada güneş enerjisinin kullanımıdır.

Çiftçilerimizin yakından bildiği gibi, tarımsal sulama sistemlerinin en fazla elektrik tüketen parçası pompalardır. Çalışma prensibi ve uygulama alanları bakımından birçok çeşidi bulunan sulama pompalarının harcadığı elektrik, geleneksel sistemlerde şebeke elektriğinden temin edilir ya da mazot ve benzin gibi yakıtların kullanımıyla üretilir. Kırsal kesimlerdeki tarım arazilerinin merkezi yerleşimlerden ve şebeke elektrik hatlarından uzak olduğu dikkate alındığında, elektrik enerjisinin tam alanına iletilmesi de yüksek bir yatırım bedeli gerektirmektedir. Ya da mazot ve benzin gibi girdiler sürekli bir maliyet oluşturmaktadır.

Eymen BGB Enerji tarafından geliştirilen sistemlerde ise yalnızca güneş enerjisini kullanarak kanalet, gölet, akarsu veya yeraltından çok yüksek hacimlerde su çekmek mümkündür. Güneş enerjisi kullanılan tarımsal sulama sistemlerinde şebeke elektriğine, mazot veya benzin kullanımına ihtiyaç yoktur. Güneş enerjisi sayesinde elektrik tarımsal sulama alanında yerinde üretilip yerinde kullanıma sunulur. Bunun yanı sıra güneş enerjisi sınırsız bir enerji kaynağı olması, kolay kullanımı, ekonomik maliyet ve çevreye zarar vermemesi gibi avantajlarıyla tüm dünyada ve Türkiye’de tarımsal sulamada giderek çok daha fazla tercih edilmektedir.

ÇALIŞMALARIMIZ

1

Biyogaz

Biyogaz tesisleri, bitkisel atıklar ya da hayvansal gübreler gibi organik atıklar kullanılarak oluşturulan metan gazı ile elektrik ve ısı üretimine olanak verir.

detay
2

Güneş ve Güneş Enerji Santralleri

Güneş enerjisinden elektrik elde etme süreci, paneller kullanılarak güneş enerjisinin toplanmasıyla başlar.

detay
3

Biyodizel

Biyodizel, Yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağların veya bitkisel atık yağların bir katalizör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile (metanol veya etanol) belirli sıcaklıda ve sürede reaksiyonu sonucunda ham gliserin ve ham biyodizel oluşmaktadır.

detay