Biyogaz

Organik atıkların oksijensiz ortamda ayrışması sonucunda ortaya çıkan bir gaz karışımıdır. Bileşiminde metan, karbondioksit ve hidrojen sülfür bulunur. Kaliteli bir biyogaz içeriğinde;

  • % 55 metan,
  • % 45 Karbondioksit
  • Mak. 100 ppm hidrojen sülfür içerir.

Elde edilen biyogaz Ko-Jeneratör motorlarında yakılmasıyla elektrik ve ısı enerjisi elde edilir. 24 saat üretilen bu enerjilerde güneş gibi iklim şartlarına bağlı olmadan üretim yapıldığı için Enerji Nakil hatlarından Güneş Enerji Tesisleri tarafından ortaya çıkan baz yükü sorununa da alternatif olmaktadır.

Biyogaz Tesisleri:

Biyogaz tesisleri, bitkisel atıklar ya da hayvansal gübreler gibi organik atıklar kullanılarak oluşturulan metan gazı ile elektrik ve ısı üretimine olanak verir. Tesis yapısının ve kapasitesinin belirlenmesinde en önemli etken atıkların cinsleri ve miktarlarının belirlenmesidir. Eymen BGB Enerji olarak biyogaz tesisi için bölgesel kapasitenin belirlenmesinde ön fizibilite hazırlama faaliyetlerinden başlayarak, tesis kurulum ve devreye alma süreçleri de dahil olmak üzere anahtar teslim projelerde mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. İhtiyaç duyulan tesis revizyonlarını hassasiyetle yaparak sistemin verimliliği için gerekli bütün çalışmayı işletme bünyesinde oluşturmaktayız.

Neden Biyogaz?

Güneş ve rüzgar enerjisinin yanı sıra başka bir yenilenebilir enerji çeşidi olan biyogaz, özel kurulan tesislerde işlenerek ısı ve elektrik üretiminde kullanılır. Biyogaz tesislerinin avantajlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • Bu tesislerin kaynağı olan organik atıkların çevrede oldukça fazla bulunması
  • İyi yönetilen bir tesisin fosil yakıtlara göre çok daha az karbon salınımı yapması.
  • Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması
  • Enerjinin üretildiği yerde tüketilmesi ve beklenmedik enerji kesintilerinin minimuma indirgenmesi
  • Devlet destekli bir yatırım olduğu için yatırımların teşviklerden yararlanabilmesi.

ÇALIŞMALARIMIZ

1

Biyogaz

Biyogaz tesisleri, bitkisel atıklar ya da hayvansal gübreler gibi organik atıklar kullanılarak oluşturulan metan gazı ile elektrik ve ısı üretimine olanak verir.

detay
2

Güneş ve Güneş Enerji Santralleri

Güneş enerjisinden elektrik elde etme süreci, paneller kullanılarak güneş enerjisinin toplanmasıyla başlar.

detay
3

Biyodizel

Biyodizel, Yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağların veya bitkisel atık yağların bir katalizör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile (metanol veya etanol) belirli sıcaklıda ve sürede reaksiyonu sonucunda ham gliserin ve ham biyodizel oluşmaktadır.

detay