Biyodizel

Biyodizel, Yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağların veya bitkisel atık yağların bir katalizör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile (metanol veya etanol) belirli sıcaklıda ve sürede reaksiyonu sonucunda ham gliserin ve ham biyodizel oluşmaktadır. Ayrıştırma ve temizleme aşamalarından geçtikten sonra biyodizel elde edilir. Biyodizel (YAME Yağ Asitleri Metil Esteri) saf olarak kullanılabileceği gibi petrolden elde edilen dizel yakıtla belirli oranlarda karıştırılarak da kullanılabilir.

Türkiye'de biyodizel üreticileri hammadde kaynağı olarak Kanola ve Aspiri seçmişlerdir. Kanola ve aspirin seçilme nedeni ülkemizde gıdada kullanılmamış olması ve yeni ürünler olarak biyodizelin tarımdaki etkilerinin gözlenebilmesi amacını taşımaktadır. Son 3 yılda Türk tarımında en çok artışın kanola da sağlanması biyodizelin yağlı tohumlar üzerindeki çarpan etkisinin bir sonucudur.

Biyodizel sonuç itibarıyla bir tarımsal ürün türevi olması ve de tarımsal ürünlerde en büyük maliyet kalemini oluşturması nedeniyle tarımla özdeşleşmiştir. Biyodizelin maliyetinin % 84’ü hammadde yani tarımsal üretimdir. Geri kalan % 16 kimyasallar, su ve elektrik ve sabit giderlerden oluşmaktadır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 1 Ocak 2018 yılından itibaren geçerli olmak şartıyla Motorin türlerine biyodizel harmanlanması hakkında tebliğ yayınlandı. Bu tebliğe göre dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, ithal edilen ve kara tankeri dolum üniteleri hariç rafinericiden temin edilen motorininin toplamına, en az yüzde 0,5 oranında yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizelin harmanlanmış olması zorunlu hale getirildi. Harmanlama yükümlüğü kapsamında eklenecek biodizelin teknik düzenlemelere uygun olması şartı koşulmuştur.

ÇALIŞMALARIMIZ

1

Biyogaz

Biyogaz tesisleri, bitkisel atıklar ya da hayvansal gübreler gibi organik atıklar kullanılarak oluşturulan metan gazı ile elektrik ve ısı üretimine olanak verir.

detay
2

Güneş ve Güneş Enerji Santralleri

Güneş enerjisinden elektrik elde etme süreci, paneller kullanılarak güneş enerjisinin toplanmasıyla başlar.

detay
3

Biyodizel

Biyodizel, Yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağların veya bitkisel atık yağların bir katalizör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile (metanol veya etanol) belirli sıcaklıda ve sürede reaksiyonu sonucunda ham gliserin ve ham biyodizel oluşmaktadır.

detay