Biyogaz

Eymen Enerji olarak biyogaz tesisi için bölgesel kapasitenin belirlenmesinde ön fizibilite hazırlama faaliyetlerinden başlayarak, tesis kurulum ve devreye alma süreçleri de dahil olmak üzere anahtar teslim projelerde mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Tesis kurulacak lokasyon seçimi ve atıkların lojistik faaliyetleri konusunda çalışmaları titizlikle yapıp, ortaya çıkabilecek problemleri minimize etmek ve ortadan kaldırmak için gerekli tedbirleri planlamaktayız.

devamı

Güneş

Güneş enerjisinden elektrik elde etme süreci, paneller kullanılarak güneş enerjisinin toplanmasıyla başlar. Kullanılan paneller ve teknoloji ne kadar ileri seviyedeyse, kurulan sistem de o derece verimli, ekonomik, güvenilir ve dayanıklı olacaktır. Eymen BGB Enerji tedarikçileri ve mühendislik altyapısı sayesinde, fotovoltaik (PV) panellerin kullanımıyla güneş enerjisinden yüksek verimliliğe sahip ve ekonomik maliyetli elektrik enerjisi üretilir.

devamı

Biyodizel

Biyodizel, Yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağların veya bitkisel atık yağların bir katalizör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile (metanol veya etanol) belirli sıcaklıda ve sürede reaksiyonu sonucunda ham gliserin ve ham biyodizel oluşmasıdır. Ham olarak üretilen biyodizelin ayrıştırma ve temizleme aşamalarından geçtikten sonra biyodizel elde edilir. Biyodizel (YAME Yağ Asitleri Metil Esteri) saf olarak kullanılabileceği gibi petrolden elde edilen dizel yakıtla belirli oranlarda karıştırılarak da kullanılabilir. Eymen BGB Enerji biyodizel tesis projelendirilmesinden kuruluma kadar olan süreçte müşterilerine hizmet verebilmektedir.

devamı

Proje Geliştirme

Yenilenebilir Enerji Tesislerinde Proje Geliştirme konusunda da çalışmalar yapan Eymen BGB Enerjinin, deneyimli ekibi tarafından gerçekleştirilen saha keşfi sırasında yapılan incelemelerde kurulması planlanan tesisin özelliklerine göre, sahanın durumu, cephesi, eğimi, toprak yapısı, su kaynağı durumu ve ihtiyaç duyulması durumunda gerekli bilgilerin belirlenmesini sağlar. Kurulacak tesisten azami verimi alabilmek için coğrafi koşullar ve müşteri talepleri göz önüne alınarak gerekli hesaplamaların yapılması sonucunda projeye ilişkin tasarım ve simülasyon gerçekleştirilir. Verim senaryoları oluşturularak projeksiyon oluşturulur. Uzman mühendisleriyle desteklenen kurulum ekibi tarafından, hazırlanan proje hayata geçirilmek için gerekli sistemin bütünü oluşturulur. Sistemi oluşturan tüm parçalar son aşamada mekanik, fiziksel ve elektriksel olarak test edilerek müşteri huzurunda sistem devreye alınır. Eymen BGB Enerji ekibi sistemin çalıştırılması hakkında gerekli bilgileri en ince detayına kadar müşteriye aktarır. Kullandığı gelişmiş teknoloji sayesinde, kurulmuş bulunan sistemin çalışması ve performansıyla ilgili detaylı bilgiler müşterinin bilgisayar veya cep telefonuna anlık olarak bildirilir. Bu tip çalışmalarda geçmişe yönelik anlık veya saatlik raporlama yapılmasına da olanak sağlanır.

more

Bizi tercih Nedeniniz

Eymen BGB Enerji şirketlere özel projeler sunarak işletmeleri yaşayan tesisler haline getirmeyi kendine vizyon ve misyon olarak belirlemiştir. Bu hedef doğrultusunda anahtar teslim kurduğu tesisler ve revizyonu yapılmış tesislerde verimliliği ön planda tutmaktadır. Şirketimizin hedefleri;

A.

Atık potansiyeli yüksek bölgelerde enerji alanları oluşturmak,

B.

Müşterilerine kişiye özel projeler sunarak sürdürülebilirliği sağlayarak karlılığı artırmak,

C.

Var olan tesislerin revizyonlarını yaparak en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak.

EYMEN BGB ENERJİ İLE YAŞAYAN TESİSLER

Eymen BGB Enerji Şirketi 2017 yılında kurulmuş olup, Biyogaz, Güneş ve Biyodizel konularında sektörde proje geliştirme, danışmanlık ve EPC hizmetleri sunmaktadır. Yurt içi ve yurtdışı uygulama çalışmalarından gelen kişisel tecrübelerle müşterilerine yenilenebilir enerji tesisleri konuların da anahtar teslim çözümler sunar. Eymen BGB Enerji deneyimli kadrosuyla çiftlik tipi projelerden büyük ölçekli biyogaz tesislerine, PV destekli içme ve sulama suyu temini sistemlerinden lisanssız güneş enerji santrallerine, küçük ölçekli biyodizel tesisinden sanayii ölçekli biyodizel tesislerine kadar geniş bir yelpazede müşteri odaklı hizmetler sunmaktadır.

ÇALIŞMALARIMIZ

Biyogaz Tesisleri Kurulumu ve Revizyonları

Belirlenen kapasiteye uygun tesislerin kurulumu ve verimsiz çalışan tesislerin revizyonları

Güneş Enerji Santralleri Kurulumu

Offgird ve Tarımsal Sulama Sistemlerinden Ticari Ölçekli Saha Kurulumlarına kadar geniş bir yelpazede tesis kurulumları

Biyodizel Tesisleri Kurulumları

Kooperatif Ölçekli Tesislerden Ticari İşletmelere kadar günlük 50 lt ile 4000 lt arasında biyodizel üretimi yapılabilecek tesislerin anahtar teslim kurulumu